Dịch vụ cung cấp tài khoản GMC Us New, GMC Us kháng, nhận đăng kí, kháng tài khoản Google Merchant Center

Nhận đăng kí tài khoản Google Merchant Center theo domain yêu cầu

Nhận kháng tài khoản Google Merchant Center lỗi Misrepresent (xuyên tạc)

Bảng giá yêu thương.

GMC Us New, GMC Us Kháng, Nhận reg GMC theo domain yêu cầu,Nhận kháng GMC.

01.

GMC New (Có thể transfer domain)

GMC Us new 600k/acc, 5 acc trở lên 500k/acc. Bảo hành đổi store domain.com ở dynadot.com( có thể transfer domain ), bảo hành feed xanh sản phẩm.

02.

GMC New (Quản lý domain qua cloudlare)

GMC Us new 500k/acc. Quản lý qua cloudflare, bảo hành đổi store, feed xanh sản phẩm, giao domain, cloudlare.

03.

GMC Kháng (Có thể transfer domain)

GMC Us đã kháng lỗi Misrepresent (xuyên tạc) domain.com ở dynadot.com, domain hạn 1 năm, có thể gia hạn, bao chuyển store, feed xanh sản phẩm, cắn ads. Giá công khai: GMC kháng 4tr/1 acc, 2 acc trở lên 3,5tr/1 acc. .

04.

Nhận reg GMC theo domain yêu cầu

nhận reg GMC theo domain.com yêu cầu giá 500k/acc, bảo hành đổi store, feed xanh sản phẩm.

05.

Nhận kháng GMC

Nhận kháng GMC lỗi Misrepresent (xuyên tạc) giá 4m/acc, 7m/2acc, bảo hành đổi store, feed xanh sản phẩm, cắn ads.

06.

Giao dịch

Nhận giao dịch trung gian, giao acc mới chuyển khoản, hỗ trợ link ads.

================================================== -->

Lựa chọn loại GMC.

.

GMS US NEW

VND500.000

Domain thời hạn 1 năm

 • 1 năm Thời hạn
 • Cloudflare Quản lí domain qua cloudflare
 • Đổi store Bảo hành đổi store, feed xanh sản phẩm
 • Link ads Không bảo hành links ads
Mua ngay

GMC kháng

VND4.000.000

Không hết hạn

 • Transfer domain Có thể chuyển giao domain
 • Domain.com Đuợc mua tại dynadot.com
 • Đổi store Bảo hành đổi store, feed xanh sản phẩm
 • Link ads Bảo hành ads cắn
Mua ngay

Nhận reg GMC

VND500.000

Đăng kí theo domain yêu cầu

 • DomainGửi domain muốn đăng kí
 • Đổi store Bảo hành đổi store, feed xanh sản phẩm
 • Link ads Không bảo hành link ads
 • Nhanh chóng Tỉ lệ thành công cao, nhanh chóng
Mua ngay